Zabezpieczenie komunikacji telefonicznej

Aplikacje mobilne i webowe są ciągle udoskonalane i poprawiane. Poprawia się płynność ich działania, możliwości jakie oferują i bezpieczeństwo jakie zapewniają. We wszystkich kanałach kontaktu na przykład z bankiem, najsłabszym ogniwem jest telefon, który nie zmienił się aż tak bardzo od czasu jego wynalezienia w 1857 roku przez włoskiego wynalazcę Antonio Meucci. W 2015 roku opracowaliśmy zabezpieczenie połączenia telefonicznego w sposób gwarantujący połączenie wyłącznie przez uprawnioną do tego osobę. CerbToken IVR umożliwia uwierzytelnienie dzwoniącego w wygodny dla niego sposób przed dowolną firmą czy instytucją finansową.